Vi är sedan 2017 officiell servicepartner till SKOV.

SKOV är världsledande inom klimat- och jordbruksförvaltning för djurproduktion. SKOV utvecklar, testar och producerar alla komponenter som utgör ett ventilations- eller lantbrukssystem. Du får en all-in-lösning där alla komponenter har utvecklats och optimerats i förhållande till varandra. Alla komponenter är av högsta kvalitet och noggrant testade, vilket ger dig en lösning som kommer att hålla i många år och säkerställa optimala produktionsförhållanden!


- Vi säljer!

- Vi installerar!

- Vi servar!